baas op motorkap

Verbod op handheld bellen

Sinds 2002 is rijden met een telefoon in de hand wettelijk verboden. Dus handheld bellen, sms’en, internetten of iets in de telefoon opzoeken zijn niet toegestaan. Als de politie constateert dat iemand een telefoon vasthoudt of tussen oor en schouder geklemd houdt, dan is dat al voldoende voor een bekeuring. De politie hoeft dus niet aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake was van telefonisch contact.
Boete 2012: € 220,-.

Gevaarlijk gedrag door afleiding

Gevaarlijk rijgedrag kan worden aangepakt met artikel 5 uit de Wegenverkeerswet. Dat artikel zegt dat het ‘verboden is om zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd’. Artikel 5 kan o.a. worden toegepast op automobilisten die gevaarlijk rijgedrag vertonen, omdat ze zijn afgeleid door het bedienen van elektronische apparatuur. Maximum straf: twee maanden hechtenis of een boete van € 3.900,-. Ook is een ontzegging van de rijbevoegdheid
van maximaal 2 jaar mogelijk.
een beedje chauffeur laat zich niet afleiden
veilig verkeer nederland, daar kan je mee thuis komen