Disclaimer

De gegevens die je invult op deze website worden alleen gebruikt voor de onderdelen waar ze zijn ingevuld. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. Na afloop van de actie worden de gegevens vernietigd. Uiteraard worden je gegevens niet aan derden verstrekt. Wees altijd voorzichtig met het verstrekken van persoonlijke gegevens.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. De gebruiker stemt erin toe dat het systeem cookies van de gebruiker bewaart.

een beedje chauffeur laat zich niet afleiden
veilig verkeer nederland, daar kan je mee thuis komen